درباره ما :

گروه تولیدی ایران بست در سال ۱۳۷۸ تاسیس گردیده است . این شرکت تولید کننده بیش از ۳۰۰ نوع بست و نگهدارنده فلزی می باشد .

سایز تولیدات این شرکت از ۶ تا 3۰۰۰ میلی متر متغیر بوده و بدین صورت قابلیت مصرف در کلیه صنایع سبک و سنگین اعم از پتروشیمی و تاسیسات و لوله های آب و برق و گاز و مخابرات را دارند .

در نهایت هدف این شرکت ارتقاء سطح کمی و کیفی محصولات و در نهایت گامی به سوی خودکفایی کشور عزیزمان می باشد

افتخارات و استانداردها :