به نقل از ویسایت رسمی دانشگاه نیشابور

شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری با ایجاد رشته آموزش زبان انگلیسی در مقطع کارشناسی  ارشد در دانشگاه نیشابور موافقت به عمل آورد.

بر این اساس دانشگاه نیشابور در سال تحصیلی پیش رو (99-98) در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه نیشابور دانشجو پذیرش خواهد کرد. این موفقیت را به دانشگاهیان و شهروندان نیشابوری تبریک عرض می نماییم.