بیست و چهارمین نمایشگاه نفت و گاز , پتروشیمی | IRAN OIL SHOW 2019

در آستانه ی برگذاری بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی نفت گاز پالایش و پتروشیمی از تمامی مخاطبان و همراهان دعوت می نمائیم , دست آوردهای بیست و چند سال تلاش تجربه و نوآوری را باحضورتان در این رویداد نمایشگاهی مرور کرده و امیدواریم مجموعه ی ایران بست پاژ را با پیشنهادات خود در مسیر […]